ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนซื้อข้าวสาร

ถวายแด่พระภิกษุสามเณร

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๒๑ แห่งในจังหวัดเชียงราย

 

(ล้อมกรอบ)

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญ คือ โรงเรียนที่เปิดรับเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา ในชนบทที่ห่างไกล มาบวชเรียนในพระพุทธศาสนา โดยจัดการศึกษาในสายสามัญ เพื่อให้มีโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

โดยท่านสามารถเลือกบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา โดย

๑. บริจาคเป็นรายเดือน

๒. บริจาคครั้งเดียว

๓. บริจาคตามวันเกิด / เดือนเกิด

 

และสามารถโอนเงินมาได้ทางเลขบัญชี ดังนี้

๑. บัญชีออมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย เลขบัญชี ๖๓๔-๒-๒๑๘๐๖-๙ 

๒. บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ๒ เลขบัญชี ๙๐๙-๐-๕๒๕๙๙-๐

 

 

** ข้าวสารที่บริจาคให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นข้าวสารในโครงการโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ โดยเป็นข้าวสารอินทรีย์ รับรองมาตรฐาน Organic Thailand **

 

ติดตามผลยอดการบริจาค และการบริจาคข้าวสารให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ทาง

facebook.com/organiclinks

 

** ร่วมบริจาคโครงการนี้ ท่านสามารถช่วยเหลือได้ถึง ๒ โครงการ

๑. สนับสนุนภัตตาหารที่มีคุณภาพแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม

๒. สนับสนุนชาวนาให้ทำเกษตรอินทรีย์ ในโครงการโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ **

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

๐๖๒ ๒๔๒ ๘๕๙๔, ๐๖๑ ๙๑๕ ๔๖๑๙  

e-mail : thaiorganiclinks@gmail.com

Related Link

  • ขอเชิญร่วมบริจาคข้าวอินทรีย์ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม

    ขอเชิญร่วมบริจาคข้าวอินทรีย์ให้แก่โรงเรียนพระปริยั

    Update 15.05.2017
  • สมาชิกข้าวกินอิ่มนอนอุ่น

    ขอเชิญสมัครสมาชิกข้าวกินอิ่มนอนอุ่น ผลผลิตจากนักเร

    Update 06.02.2017