ด้วยโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ อำนวยการสอนโดย ท่าน ว.วชิรเมธี มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรชาวไทย โดยในปัจจุบันมีนักเรียนชาวนาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐๐ คน และมีหมู่บ้านต้นแบบ มีชาวนาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมู่บ้าน ๘๘ คน (ปี ๒๕๖๐) ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๓๐๐ ไร่ มุ่งเน้นการปลูกข้าวอินทรีย์ และมีวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์) สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

(ชมวิดีโอ กิจกรรมโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ คลิ้ก https://youtu.be/9-JDhnwVuy0    

ชมวิดีโอหมู่บ้านพุทธเกษตรอินทรีย์บ้านป่าเปา คลิ้ก https://www.youtube.com/watch?v=5S4ZRO8Z0I4

ในโครงการดังกล่าว ทางโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ โดยผ่าน วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน ได้ทำการส่งเสริมด้านการตลาดโดยช่วยในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตของนักเรียนชาวนาให้กระจายไปยังผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ โดยได้แนบโบรชัวร์โครงการข้าวกินอิ่มนอนอุ่นมาพร้อมกันนี้แล้ว หากท่านสนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ หากท่านสนใจสั่งซื้อข้าวอินทรีย์ และต้องการโอนเงิน สามารถโอนเงินมายังหมายเลขบัญชีดังต่อไปนี้ และส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ thaiorganiclinks@gmail.com

ชื่อบัญชี วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย เลขบัญชี 634-2-21806-9

ชื่อบัญชี ไร่เชิญตะวัน โดย นายรัชเนศ ไชยโน และ น.ส.นันทนา  ไชยสอน ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เลขบัญชี 369-241-7010

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกการสั่งซื้อได้ทั้งแบบ การสั่งซื้อเป็นรายครั้ง หรือการสมัครสมาชิกเพื่อให้จัดส่งข้าวเป็นรายเดือน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านเป็นอย่างดี เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการทำนาอินทรีย์ และให้ผ่านพ้นวิกฤติราคาข้าวตกต่ำไปได้

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน

โทร. ๐๖๒ ๒๔๒ ๘๕๙๔, ๐๘๙ ๔๔๓ ๖๔๔๔

e-mail : thaiorganiclinks@gmail.com

facebook.com/thaiorganiclinks

 

Related Link

 • ขอเชิญร่วมบริจาคข้าวอินทรีย์ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม

  ขอเชิญร่วมบริจาคข้าวอินทรีย์ให้แก่โรงเรียนพระปริยั

  Update 15.05.2017
 • สมาชิกข้าวกินอิ่มนอนอุ่น

  ขอเชิญสมัครสมาชิกข้าวกินอิ่มนอนอุ่น ผลผลิตจากนักเร

  Update 06.02.2017
 • โครงการอโรคยา

  ขอเชิญสาธุชนร่วมขับเคลื่อนโครงการ "อโรคยา" เพื่อสร

  Update 18.09.2015