ข้อมูลการเดินทางและแผนที่ไร่เชิญตะวัน

ที่อยู่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
GPS 19.762560, 99.876671
โทร ๐๘๔-๙๑๕-๖๑๔๖, ๐๘๗-๐๘๐-๗๗๗๙
Map

สายการบิน (เลิอกสายการบิน )

กรุงเทพฯ - เชียงราย / Bangkok - Chiang Rai

เที่ยวบิน/Flight เวลาออก กรุงเทพ/Departure เวลาถึง เชียงราย/Arrival หมายเหตุ/Remark
TG130 BKK - 08.10 น. CEI - 09.30 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
TG134 BKK - 13.30 น. CEI - 14.50 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
TG146 BKK - 15.45 น. CEI - 17.05 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
TG136 BKK - 18.30 น. CEI - 19.50 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57

เชียงราย - กรุงเทพฯ / Chiang Rai - Bangkok

เที่ยวบิน/Flight เวลาออก กรุงเทพ/Departure เวลาถึง เชียงราย/Arrival หมายเหตุ/Remark
TG131 CEI - 10.10 น. BKK - 11.30 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
TG135 CEI - 15.25 น. BKK - 16.45 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
TG147 CEI - 17.35 น. BKK - 18.55 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
TG137 CEI - 20.25 น. BKK - 21.45 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57

กรุงเทพฯ - เชียงราย / Bangkok - Chiang Rai

เที่ยวบิน/Flight เวลาออก กรุงเทพ/Departure เวลาถึง เชียงราย/Arrival หมายเหตุ/Remark
PG231 BKK - 07.35 น. CEI - 08.55 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
PG233 BKK - 13.55 น. CEI - 15.15 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
PG235 BKK - 17.45 น. CEI - 19.05 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57

เชียงราย - กรุงเทพฯ / Chiang Rai - Bangkok

เที่ยวบิน/Flight เวลาออก กรุงเทพ/Departure เวลาถึง เชียงราย/Arrival หมายเหตุ/Remark
PG232 CEI - 09.45 น. BKK - 11.05 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
PG234 CEI - 16.05 น. BKK - 17.25 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
PG236 CEI - 19.50 น. BKK - 21.10 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57

กรุงเทพฯ - เชียงราย / Bangkok - Chiang Rai

เที่ยวบิน/Flight เวลาออก กรุงเทพ/Departure เวลาถึง เชียงราย/Arrival หมายเหตุ/Remark
DD8714 BKK - 07.30 น. CEI - 08.45 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
DD8710 BKK - 08.15 น. CEI - 09.30 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
DD8716 BKK - 11.15 น. CEI - 12.30 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
DD8718 BKK - 13.10 น. CEI - 14.25 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
DD8722 BKK - 16.40 น. CEI - 17.55 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
DD8726 BKK - 18.10 น. CEI - 19.25 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57

เชียงราย - กรุงเทพฯ / Chiang Rai - Bangkok

เที่ยวบิน/Flight เวลาออก กรุงเทพ/Departure เวลาถึง เชียงราย/Arrival หมายเหตุ/Remark
DD8715 CEI - 09.15 น. BKK - 10.30 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
DD8711 CEI - 10.05 น. BKK - 11.10 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
DD8717 CEI - 13.00 น. BKK - 14.25 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
DD8719 CEI - 14.55 น. BKK - 16.10 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
DD8723 CEI - 18.25 น. BKK - 19.40 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
DD8727 CEI - 19.55 น. BKK - 21.10 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57

กรุงเทพฯ - เชียงราย / Bangkok - Chiang Rai

เที่ยวบิน/Flight เวลาออก กรุงเทพ/Departure เวลาถึง เชียงราย/Arrival หมายเหตุ/Remark
FD3204 BKK - 07.20 น. CEI - 08.40 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
FD3209 BKK - 10.35 น. CEI - 11.50 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
FD3201 BKK - 12.00 น. CEI - 13.15 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
FD3207 BKK - 13.55 น. CEI - 15.15 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
FD3205 BKK - 19.55 น. CEI - 21.15 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57

เชียงราย - กรุงเทพฯ / Chiang Rai - Bangkok

เที่ยวบิน/Flight เวลาออก กรุงเทพ/Departure เวลาถึง เชียงราย/Arrival หมายเหตุ/Remark
FD3204 CEI - 09.25 น. BKK - 10.45 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
FD3210 CEI - 12.15 น. BKK - 13.30 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
FD3202 CEI - 13.45 น. BKK - 15.00 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
FD3208 CEI - 16.00 น. BKK - 17.20 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57
FD3206 CEI - 21.45 น. BKK - 23.05 น. update เที่ยวบิน พ.ย. -ธ.ค. 57

รถแท็กซี่

 • รถแท็กซี่เชียงราย
  โทร, 089-557-1526, 053-773-477, 082-484-0321
 • ฤดูกาล
  โทร, 089-557-1526, 053-773-477, 082-484-0321
 • รถแท็กซี่ ฟอร์จูนเนอร์ ปาเจโร่ รถเก๋ง
  โทร, 089-557-1526, 053-773-477, 082-484-0321
 • รถตู้เชียงราย เอกชัย
  โทร. 089-851-5127, 053-711-358 (สำนักงาน)
  085-711-8649 (คุณโจโจ้), 080-676-7331 (น้องเบลล์)

รถโดยสาร

 • บริษัท ขนส่ง จำกัด
 • บริษัท โชครุ่งทวีทัวร์
 • บริษัท สยามเฟิสต์ทัวร์
 • บริษัท สมบัติทัวร์
 • บริษัท นครชัยทัวร
 • บริษัท นครชัยแอร์
 • บริษัท วินทัวร์
 • บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง (เมล์เขียว)

ดาวน์โหลด

รายละเอียดตารางการเดินรถ >>

ตารางการเดินรถ
กลับขึ้นด้านบน